Valmennusta mielen virittämiseksi kohti oppimista ja onnistumista

Psykologinen suoritusvalmennus auttaa virittämään mielen kohti onnistumisia ja taitavia suorituksia. Valmennuksen tavoitteena on tarjota sinulle työkaluja, jotka auttavat suuntaamaan kohti itselle merkityksellisiä tavoitteita, oppimaan uutta sekä toimimaan ja keskittymään silloin, kun se on erityisen tärkeää.

Valmennuksen myötä lisääntyy myös tieto siitä, miten itselle mielekkäitä tavoitteita kohti voi suunnata omaa hyvinvointia vaalien. Valmennus voi auttaa lisäksi kohtaamaan rakentavasti ja myötätuntoisesti niitä vastoinkäymisiä ja epävarmuustekijöitä, joita meille tärkeiden asioiden tavoittelun varrella voi tulla vastaan.

Tarjoamani valmennus perustuu tutkittuun psykologiseen tietoon ja noudatan työssäni Supy:n eettisiä periaatteita.


Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Valmennus alkaa asiakkaan tilanteen kartoittamisella ja tavoitteiden määrittelyllä. Yhteistyön edetessä lähdemme valmennukselle asettamiesi tavoitteiden pohjalta rakentamaan sellaista työkalupakkia, joka auttaa sinua kehittämään onnistumisen kannalta keskeisiä taitoja, kuten keskittymään, pysymään hyvässä vireessä, sekä palautumaan rasituksesta.

Keskustelun lisäksi tämä yleensä tarkoittaa myös erilaisten mittareiden ja harjoitusten käyttöä sekä seuraamista uusien taitojen harjoittelemiseksi (esimerkiksi mielikuvaharjoittelu, rentoutumismenetelmät, rakentava itsepuhe tai keskittymisen suuntaaminen). 

Tapaamisia on yleensä 2-4 viikon välein ja niiden määrä vaihtelee tavallisesti noin 5-10 tapaamisen välillä.  Se, miten valmennus käytännössä etenee, riippuu kuitenkin  asiakkaan kulloisestakin tilanteesta, tavoitteista ja toiveista! On tilanteita, joissa tarvetta on lyhyemmälle mutta napakalle valmennusjaksolle, tai joissa tapaamisväli voi olla pidempi. Tarpeet voivat muuttua myös valmennuksen kuluessa, ja tiiviimmästä valmennuksesta voidaan tietenkin tilanteen mukaan siirtyä vaikkapa puolivuosittaisiin seurantakäynteihin.

Sopiiko valmennus minulle?

Tavallisimpia suorituskyvyn valmennukseen hakeutumisen taustalla on halu kehittää omaa varmuutta ja keskittymiskykyä erilaisissa haastavissa ja itselle tärkeissä tilanteissa, kuten esiintymisessä, arvioinnissa, kilpailussa tai kokeessa.

Toisaalta valmennus voi tähdätä myös yleisemmin työssä tai muilla elämän alueilla kehittymiseen ja uusien taitojen oppimiseen.

Taustalla voi olla esimerkiksi halu kirkastaa omia tavoitteita, motivaatota ja vahvuuksia, sekä pitää huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Huomaathan, että valmennus ei välttämättä tule kyseeseen, jos elämässä on juuri tällä hetkellä läsnä paljon kuormitusta tai jokin akuutti kriisi. Asiakkaan hyvinvointi ja jaksaminen on psyykkisessä valmennuksessa aina etusijalla. Tarvittaessa tuen asiakkaitani myös omien voimamarojen kartoittamisessa ja tilanteeseen sopivan avun löytämisessä.

Voiko valmennukseen osallistua etänä?

Kyllä voi! Valmennuksen suosituin toteuttamistapa ovat Teams-puhelut. Valmennusta on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös perinteisinä puhelinkeskusteluina tai kasvokkain tavaten. Pyrin ottamaan toiveesi huomioon, joten kerrothan niistä ottaessasi yhteyttä!

 Palautetta asiakkailta:

"Vaikka koejännityksestä ei pääse eroon, Minnan avulla sain sen hallintaan. Käytän valmennuksessa oppimiani tekniikoita edelleen, sillä vaikka pääsykoeajat ovat nyt takanapäin, on lääkiksessä jatkuvasti kyettävä suoriutumaan kirjallisista ja suullisista kokeista."

"Minnan asiantuntevalla avulla olen saanut lukuisia oivalluksia liittyen työhöni, tapaamiset ovat ytimekkäitä ja tehokkaita, ja joka kerralta on jäänyt  jotain hyödyllistä myös käytäntöön vietäväksi."

Valmennuksen hinnat, sis ALV 24 %:

128 e / 60 min

370 e / 3 x 60 min

600 e / 5 x 60 min

Hintoihin sisältyy tuki WhatsAppilla tai sähköpostitse tapaamisen välillä.