Kasvun asenne oppimisessa - Hyödyllisten haasteiden käyttöopas


Kasvun asenne oppimisessa - Hyödyllisten haasteiden käyttöopas (PS-Kustannus 2021) pureutuu siihen, miten erilaiset käsitykset taidoista ja lahjakkuudesta muodostuvat ja kuinka ne vaikuttavat ihmisen oppimiseen, kiinnostukseen, motivaatioon - ja jopa ihmissuhteisiin.

Kirja tarjoaa vaihtoehdon pinttyneille tavoillemme tarkastella lahjakkuutta ja onnistumista. Se auttaa kohtaamaan uusia oppimisen haasteita niin akateemisella uralla, harrastuksissa kuin työelämässäkin, mutta jaksamista ja hyvinvointia sivuuttamatta.

Lisää kasvun ajattelua ja Dweckin lahjakkuususkomusteoriaa käsitteleviä kirjoituksia voit lukea blogistani. :-)