Minusta


Olen Minna Miao, Vantaalla asuva psykologi ja kirjailija.

Työssäni minulle on tärkeää jokaisen ihmisen ja hänen tilanteensa arvostava ja aito kohtaaminen, sekä toisaalta uuden oppimisen ja luomisen mahdollistaminen.

Työkokemusta minulle on karttunut sekä yksilöiden että ryhmien kanssa työskentelystä. Työotteeni on valmentava ja myötätunto- sekä hyväksyntäpohjainen. Käytän paljon taitoharjoituksia ja kokemuksellisia harjoituksia, aina asiakasta / ryhmää kuunnellen ja kulloisetkin tarpeet huomioiden. Uusien taitojen oppimisen lisäksi autan asiakasta tunnistamaan myö hänellä jo olemassa olevia voimavaroja ja vahvuuksia.

Olen laillistettu psykologi ja pohjakoulutukseni on psykologian maisteri. Opintojeni aikana Jyväskylän yliopistossa tutustuin lyhytterapeuttisiin menetelmiin (erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan) sekä omahoidollisten menetelmien hyödyntämiseen psyykkisen hyvinvoinnin tukena.  

Lisäkoulutukseltani olen kognitiivinen ryhmänohjaaja ja kognitiivisen lyhytterapian menetelmäkouluttaja sekä psyykkinen valmentaja (EduFocus).  Lisäksi olen opiskellut muun muassa kotimaista kirjallisuutta.

Tällä hetkellä päätyöni liittyy perustason aikuisten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen sekä Terapiat etulinjaan -mallin mukaisten matalan kynnyksen menetelmien kouluttamiseen.

Aikaisemmin urallani olen työskennellyt erityisesti oppimiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä tehtävissä, kuten opintopsykologina ja -valmentajana ja psykologian opettajana avoimessa yliopistossa. Olen myös tukenut ja konsultoinut muita oppimisen ammattilaisia heidän työssään ja ollut mukana rakentamassa erilaisia oppimista tukevia verkkosisältöjä.

Psykologin työni ohessa minulle on kertynyt yli kymmenen vuoden kokemus luovalla alalla työskentelystä. Olen ollut esimerkiksi mukana osuuskuntamuotoisen pienkustantamo Osuuskumman toiminnassa vuodesta 2013 lähtien. Kirjoitan myös tieto- ja kaunokirjallisuutta. Voit lukea lisää minulta ilmestyneistä tietokirjoista täältä.