TietosuojaselosteTämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Tmi Minna Miao
Y-tunnus: 3241865-5
Osoite: Kaivokselantie 5 M 32, 01610 Vantaa


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Minna Miao
info@minnamiao.fi


Henkilörekisterin nimi

Psykologi Minna Miaon ja www.minnamiao.fi -sivuston asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

 • yhteydenotto esim. sähköpostitse tai verkkosivuston yhteydenottolomakkeella ja tähän liittyvä viestiminen
 • verkkosivun käyttäjältä kerätyt evästeet, joiden tarkoituksena on parantaa verkkosivuston toimintaa sekä mahdollistaa kävijäliikenteen tilastoiminen
 • annettu erillinen suostumus tietojen luovuttamiseen markkinointiviestintää varten, kuten uutiskirjeen tilaaminen
 • sopimus palveluiden tuottamisesta asiakkaalle ja palveluiden laskuttaminen


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi verkkosivujen evästeillä kerätään ei-yksilöityä tietoa siitä, miltä sivustoilta ja minkälaisina aikoina liikenne ohjautuu ja mitkä ovat suosittuja sivuja ja artikkeleita.


Rekisteröitävät tiedot

Rekisteriin voidaan merkitä seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn nimi ja mahdollinen organisaatio
 • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • Laskutustiedot
 • Tiedot tilatusta palvelusta
 • Muut tilattuihin palveluihin liittyvät ja niiden toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot
 • Muut rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot


Henkilötietojen luovuttaminen ja profilointi

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat kuitenkin säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai muuhun profilointiin.

Henkilötietojen säilytys ja suojaus

Palveluiden tuottamista varten kerättyjä asiakastietoja säilytetään, kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistamista ja kyseisiä tietoja ei enää tarvita palvelun toimittamiseen.

Markkinointitarkoituksessa kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisteröity voi lisäksi milloin tahansa pyytää markkinointiviestinnän kuten uutiskirjeen tilauksen keskeyttämistä.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja huolellisesti.

Sähköisessä muodossa säilytettävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja vaihtuvalla salasanalla. Laitteista ja niiden tietoturvasta huolehditaan.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja sosiaalisiin medioihin. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole rekisterinpitäjän hallinnassa, eikä rekisterinpitäjä vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Sirryttäessä linkitetylle verkkosivustolle tulee siis aina erikseen tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä, joiden tarkoitus on kehittää sivuston ja palvelun käyttäjäkokemusta sekä edistää palvelun käytön tilastointia esimerkiksi osoittamalla, millaiset blogiartikkelit kiinnostavat sivuston käyttäjiä ja miltä sivustoilta liikenne ohjautuu tälle sivustolle.

Vierailemalla www.minnamiao.fi-sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Voit myös estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksista. Tässä tapauksessa kannattaa kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toimintaan tai estää sen.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • kieltää tietojensa käyttäminen markkinointitarkoituksiin
 • pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä, jos niitä ei enää tarvita rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen toteuttamiseen
 • tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu
 • pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä

Pyynnön tietojen poistamiseksi, tarkistamiseksi ja korjaamiseksi tai markkinointiviestinnän keskeyttämiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@minnamiao.fi. Jos kyse on tietojen korjaamisesta tai täydentämisestä, on viestissä yksilöitävä myös, mitä tietoja halutaan korjata tai täydentää.